Kiadványok

A Magyar Tudományos Akadémia Gazdálkodástudományi Bizottság Tudásmenedzsment Munkabizottságot 2003. évben hozta létre. A TM Munkabizottság alapvető céljául tűzte ki, hogy alkalmat teremtsen a tudásmenedzsment kutató műhelyeinek, alkalmazásfejlesztőinek, alkalmazóinak, hogy bemutassák egymásnak vonatkozó eredményeiket, továbbá szakembereik rendszeresen, kölcsönösen megoszthassák tapasztalataikat, és hogy együttmunkálkodásukkal integrálják, gazdagítsák eddig megszerzett tudásuk is. Ennek a műhelytevékenységnek a legcélszerűbb módja, a minden évben egy alkalommal megrendezésre kerülő, a résztvevők széles körét befogadni, egymással diszkusszió folytatására teret nyitó, és kötetlenebb kereteket biztosító workshop bizonyult!

Az egymás utáni években megrendezett workshop anyagai, szakmailag egyre gazdagabbnak és sokrétűbbnek bizonyultak annál, mint sem ne kerüljenek szélesebb szakmai körök számára is hozzáférhetővé. Ebből a megfontolásból az Munkabizottság résztvevői elhatározták, hogy útjára bocsátanak egy - háromévente kiadásra kerülő - sorozatot. (Az elképzelést az is motiválta, hogy – a témát kutatók és oktatók mellett - olyan munkabizottsági tagjaink, résztvevőink számára is kínáljunk nyilvánosságot, akik általában nem szoktak, vagy épp csak most kezdenek publikálni pl. vállalati résztvevők, ill. még épp első szárnypróbálgatásaiknál tartó, kezdő kutatók, PhD hallgatók!) Így jelent meg 2006 évben a Vezetés és Szervezéstudományi Bizottság 2006 őszi (a doktori iskolákat, kutató műhelyeket és az munkabizottságokat bemutató) programjának időpontjára időzítetten, a I.számú kötet, „Megragadni a megfoghatatlant…” címmel.

A kötet unikális jellege és népszerűsége a fokozódó igényesség követelményét állította a TM Munkabizottság következő kötetének kiadása elé. A TM Munkabizottság ezért, ezúttal már, egy olyan kiadót keresett meg a II. kötet kiadása kapcsán, amelynek a tudásmenedzsment szakirodalom kiadásában, gondozásában jelentékeny múltja van. Így került sor arra (együttműködési keretekben), hogy 2009–ben, az Információs Társadalomért Alapítvány (INFOTA) Alma Mater sorozatának tematikus köteteként, már angolul jelenhetett meg sorozatuk II. számú kötete.

Az INFOTA–val, hosszútávon megvalósuló együttműködési terveink szerint, a sorozat további kötetei is ebben a konstrukcióban - tehát Alma Mater sorozat tematikus köteteként jelenik majd meg, és válik, reményeink szerint - itthon és külföldön is - a tudásmenedzsment témája iránt érdeklődő szakemberek körében érdeklődésre számot tartó, és szívesen várt olvasmánnyá.

Eddig megjelent kiadványaink:

Cím:
Tudásmenedzsment elméletben és gyakorlatban - Az üzleti stratégiától a mesterséges intelligenciáig
Szerkesztette:
Bencsik Andrea
Kiadó:
Akadémiai Kiadó Zrt.
Kiadás dátuma:
2024.
ISBN:
978 963 664 018 7
Cím:
Tudásmenedzsment a következő két évtized határán
Szerkesztette:
Noszkay Erzsébet
Kiadó:
Akadémiai Kiadó Zrt.
Kiadás dátuma:
2023.
ISBN:
978 963 454 913 0
Cím:
MANAGEMENT CONSULTANCY IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE: Consultancy in a Global Context
Szerkesztette:
Erika Varga
Kiadó:
Akadémiai Kiadó Zrt.
Kiadás dátuma:
2022.
ISBN:
978 963 454 752 5
Cím:
Közösségi tudások - Tudásközösségek
Szerkesztette:
Noszkay Erzsébet
Kiadó:
N & B. Kiadó
Kiadás dátuma:
2017.
Cím:
Menedzsment – tanácsadási kézikönyv
Szerkesztette:
Poór József
Kiadó:
-
Kiadás dátuma:
2016.
ISBN:
978 963 05 9812 5
Cím:
Knowledge Management Initiatives and Strategies in Small and Medium Enterprises
Szerkesztette:
Andrea Bencsik
Kiadó:
Akadémiai Kiadó Zrt.
Kiadás dátuma:
2016.
ISBN:
978 152 25 1643 9
Cím:
A rendszerszemléletű tudásmenedzsmen
Szerkesztette:
Noszkay Erzsébet
Kiadó:
Pearson Kiadó
Kiadás dátuma:
2013.
ISBN:
978 1 78365 277 8
Cím:
Best Practice a tudásmenedzsment rendszer kiépítésében
Szerkesztette:
Prof. dr. Bencsik Andrea
Kiadó:
Pearson Custom Publishing
Kiadás dátuma:
2012.
Cím:
Tudásból várat
Szerkesztette:
Noszkay Erzsébet
Kiadó:
N & B. Kiadó
Kiadás dátuma:
2011.
Cím:
The capital of intelligence - the intelligence of capital
Szerkesztette:
Noszkay Erzsébet
Kiadó:
INFOTA
Kiadás dátuma:
2009.
ISBN:
10 963-87-7882-2
Cím:
The use of chess in human resources Schachdorf Verlag & Schachladen
Szerkesztette:
Péter Hardicsay, György Kende, Erzsébet Noszkay, György Seres
Kiadó:
Schachdorf Ströbeck
Kiadás dátuma:
2008.
ISBN:
978-3-937722-10-8
Cím:
Megragadni a megfoghatatlant
Szerkesztette:
Noszkay Erzsébet
Kiadó:
N & B. Kiadó
Kiadás dátuma:
2006.
ISBN:
10 963-06-1346-8